Henryk Pawlak
MGR HENRYK PAWLAK
Człowiek Legenda Polskiego Masażu, założyciel Wrocławskiej Kliniki Masażu Medycznego, magister fizjoterapii, specjalista IIIº z rehabilitacji medycznej, specjalista masażu medycznego, autor publikacji naukowych z zakresu masażu, zasłużony nauczyciel. Opiekun merytoryczno - metodyczny zespołu Wrocławskiej Kliniki Masażu Medycznego.


Staże zawodowe odbył w Instytucie Medycyny Fizykalnej, Balneologii i Balneoklimatologii w Poznaniu, oraz w Klinikach: Neurologii, Pediatrii, Nefrologii, Chorób wewnętrznych i Alergologii, Dermatologii, Chirurgii Urazowej, Chirurgii Przewodu Pokarmowego Akademii Medycznej we Wrocławiu.

W latach 1965–1984 nauczyciel masażu leczniczego i przedmiotów zawodowych (kinezyterapii, fizykoterapii, anatomii), a następnie w latach 1984-1989 Dyrektor Medycznego Studium Zawodowego im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu.

W 1970 roku współzałożyciel i wykładowca Medycznego Studium Zawodowego Fizjoterapii.

Autor programów, szkoleń i konferencji dla takich jednostek jak Wojewódzka Federacja Sportu we Wrocławiu, Dolnośląska Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna, Zakład Odnowy Biologicznej w Gdańsku i inne.

Współautor programu odnowy biologicznej dla Polskiego Związku Piłki Nożnej (drużyny Górskiego 1974), Polskiego Związku Żużlowego (Mistrzostwa Świata Indywidualne i Drużynowe: Jerzy Szczakiel, Ivan Mauger, Barry Briggs) oraz dla Polskiego Związku Kolarstwa Torowego ( Janusz Kierzkowski).

W latach 1976 – 1984 Inspektor Fizjoterapii i Odnowy Biologicznej we Wrocławiu.

W latach 1980-1985 Krajowy Metodyk z zakresu Fizjoterapii.

W latach 1980-1995 autor programu nauczania dla zawodu Technik Fizjoterapii z zakresu masażu medycznego.

W 1995 roku założyciel i kierownik Kliniki Masażu Medycznego O.O. Bonifratrów we Wrocławiu. Od 2000 roku prowadzi prace badawczo-metodyczne na bazie Kliniki Chorób Wewnętrznych i Alergologii w zakresie masażu medycznego w zespole Barlow’a.

Od 2002 roku współpracuje z Zakładem i Katedrą Medycyny Rodzinnej oraz Zakładem Gerontologii Akademii Medycznej we Wrocławiu w zakresie metodyki masażu medycznego w terapii neoadiuwentowej i adiuwentowej schorzeń narządu ruchu, neurologicznych i układu krążeniowo-oddechowego.

W 2007 roku założyciel Polskiego Komitetu Konwencji Praw Dziecka, którego został honorowym Dziekanem.

W 2008 roku założyciel Fundacji Dzieci Twierdzy Breslau, której celem jest badanie losów dzieci niemieckich, żydowskich, polskich, francuskich, włoskich, rosyjskich i węgierskich urodzonych w Twierdzy Breslau.

Wykładowca w Ogólnopolskim Collegium Masażu Medycznego przy Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.

Autor niezliczonej ilości podręczników, opracowań, wykładów, programów telewizyjnych, publikacji, poradników. Aktywny i czynny prelegent, jak i organizator konferencji oraz sympozjów.
Przewiń do góry